Staff

Principal

Virginia Metcalfe, BMus

Deputy Principal

Rebecca Archer MA, BMus, DipABRSM

Office Manager

Nicola O'Driscoll

virginia
Rebecca Archer
nicola

Head of Piano and Competitions

Céline Garvey Dip CSM, ALCM

Head of Examinations

April Gunn BAMM, BSc, FTCL, AMusLCM, AMusTCL

Head of Music Theory and Music Bug Club

Virginia Metcalfe BMus

Piano

Céline Garvey Dip CSM, ALCM  | Virginia Metcalfe BMus | Afric Prendergast BMus, HDip Ed, BCL | April Gunn BAMM, BSc, FTCL, AMusLCM, AMusTCL | Ruti Lachs MA, HDip | Julie O' Connor MA, BA, HDip | Marian Power MA BMus | Rebecca Archer MA, BMus, DipABRSM | Sinéad Ní Mhurchú MMUS, HDip Ed, BA Eimear McCarthy BA Conor Nash BMus Melanie Higgins BMus |

Flute

Shena Shortall BMus, HDip, ATCL, CISM | Louise Sheehan MA, BMus, Dip ABRSM, ATCL |Rebecca Archer MA, BMus, DipABRSM |

Guitar

Sara Corkery BMus, ATCL, DipABRSM | Ruti Lachs MA, HDip |  Conor Nash BMus Eimear McCarthy BA |

Ukulele

Sara Corkery BMus, ATCL, DipABRSM | Ruti Lachs MA, HDip Conor Nash BMus |

Violin

Afric Prendergast BMus, HDip Ed, BCL |  Marian Power MA BMus  | Julie O' Connor MA, BA, HDip | Ruti Lachs MA, HDip Melanie Higgins BMus |

Recorder

April Gunn BAMM, BSc, FTCL, AMusLCM, AMusTCL |

Singing

Sinéad Ní Mhurchú MMUS, HDip Ed, BA |

Cello

April Gunn BAMM, BSc, FTCL, AMusLCM, AMusTCL | Melanie Higgins BMus |

Trombone

Ruti Lachs MA, HDip |

Leaving & Junior Cert Music

Shena Shortall BMus, HDip, ATCL, CISM (Course Director) | Virginia Metcalfe BMus |