Staff

Principal

Virginia Metcalfe, BMus

Deputy Principal

Rebecca Archer MA, BMus, DipABRSM

Office Manager

Nicola O'Driscoll

IMG_20200802_175905~2
Rebecca Archer
nicola

Head of Piano

Céline Garvey Dip CSM, ALCM

Head of Examinations

April Gunn BAMM, BSc, FTCL, AMusLCM, AMusTCL

Head of Music Theory and Music Bug Club

Virginia Metcalfe BMus

Piano

Céline Garvey Dip CSM, ALCM  | Virginia Metcalfe BMus | Afric Prendergast BMus, HDip Ed, BCL | April Gunn BAMM, BSc, FTCL, AMusLCM, AMusTCL | Ruti Lachs MA, HDip | Julie O' Connor MA, BA, HDip | Rebecca Archer MA, BMus, DipABRSM | Alice Maddock-Saint MA, BMus, CME:EC | Orla O'Hanlon BMus Lauren McClean BMus Aaron Russ BMus Dylan Kelly BMus Sam Guisinger BMus Ed. Chara Charalambous MA, MA, BMus

Flute

Rebecca Archer MA, BMus, DipABRSM

Guitar

Sara Corkery MA, BMus, ATCL | Ruti Lachs MA, HDip | Lisa Skidmore BA, LTCL Dylan Kelly BMus

Ukulele

Sara Corkery MA, BMus, ATCL | Dylan Kelly BMus | Lisa Skidmore BA, LTCL

Violin

Afric Prendergast BMus, HDip Ed, BCL | Julie O' Connor MA, BA, HDip | Ruti Lachs MA, HDip | Orla O'Hanlon BMus Dr. Kaylie Streit PhD, MA, BMus

Recorder

April Gunn BAMM, BSc, FTCL, AMusLCM, AMusTCL

Singing

Sam Guisinger BMus Ed.

Cello

April Gunn BAMM, BSc, FTCL, AMusLCM, AMusTCL Dr. Kaylie Streit PhD, MA, BMus

Trombone

Ruti Lachs MA, HDip

Saxophone

Chara Charalambous MA, MA, BMus

Leaving & Junior Cert Music

Virginia Metcalfe BMus (Course Director) Rebecca Archer MA, BMus, DipABRSM |